ང་ཚོ་དང་མཉམ་བཞུགས།

 • གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།
 • གདན་ཞུའི་ཀུང་སི།
 • ལས་ཀའི་ས་གནས།
 • གླ་རྔན།
 • ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་།
 • སྤྱི་བསྒྲགས་ཚེས་གྲངས།
 • ཞིབ་ཕྲ།
 • 保安人员
 • གྲོང་ཁྱེར་མ་འཇོག་གི་འཕྲུལ་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册工程机械市场有限公司
 • 2500
 • 不限
 • 2019-07-01 16:47:44
 • 运管人员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:47:23
 • 客服
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:46:59
 • 政务关系专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:46:08
 • 运营专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:45:43
 • 公共关系专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:45:08
 • 传媒关系专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:44:36
 • 物流专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:43:44
 • 营销策划专员
 • མཁྱེན་ལྡན་ཚོང་འགྲུལ་གླིང་།
 • 领峰国际智慧物流园
 • 面议
 • 不限
 • 2019-07-01 16:43:01
 • 人事文员
 • ཧང་ལུང་ངར་ལྕགས།
 • 拉萨市堆龙德庆区羊达乡通嘎树村西藏航龙钢铁物流园
 • 面议
 • 2年以上
 • 2019-07-01 16:42:10