ང་ཚོ་དང་མཉམ་བཞུགས།

 • གོ་གནས་ཀྱི་མིང་།
 • གདན་ཞུའི་ཀུང་སི།
 • ལས་ཀའི་ས་གནས།
 • གླ་རྔན།
 • ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་།
 • སྤྱི་བསྒྲགས་ཚེས་གྲངས།
 • ཞིབ་ཕྲ།
 • 党群人资部门干事
 • ལིང་ཧྥང་ཁེ་ལས།
 • 藏大东路西藏自治区教育考试院旁
 • 面议(底薪+补助+绩效)
 • 不限
 • 2019-06-13 15:51:04
 • 投资发展部干事
 • ལིང་ཧྥང་ཁེ་ལས།
 • 藏大东路西藏自治区教育考试院旁
 • 面议(底薪+补助+绩效)
 • 不限
 • 2019-06-13 15:48:54
 • 市场管理部干事
 • ལིང་ཧྥང་ཁེ་ལས།
 • 藏大东路西藏自治区教育考试院旁
 • 面议(底薪+补助+绩效)
 • 不限
 • 2019-06-13 15:47:00
 • 行政部门干事
 • ལིང་ཧྥང་ཁེ་ལས།
 • 藏大东路西藏自治区教育考试院旁
 • 面议(底薪+补助+绩效)
 • 不限
 • 2019-06-13 15:44:53
 • 党建专员
 • གྲོང་ཁྱེརམ་འཇོག་གི་ལྕགས་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册铁器市场有限公司
 • 面议
 • 不限
 • 2019-06-13 15:42:29
 • 文秘
 • གྲོང་ཁྱེརམ་འཇོག་གི་ལྕགས་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册铁器市场有限公司
 • 面议
 • 不限
 • 2019-06-13 15:40:30
 • 安全专员
 • གྲོང་ཁྱེརམ་འཇོག་གི་ལྕགས་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册铁器市场有限公司
 • 面议
 • 不限
 • 2019-06-13 15:38:21
 • 市场管理员
 • གྲོང་ཁྱེརམ་འཇོག་གི་ལྕགས་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册铁器市场有限公司
 • 面议
 • 不限
 • 2019-06-13 12:58:41
 • 会计
 • གྲོང་ཁྱེརམ་འཇོག་གི་ལྕགས་ཆས།
 • 拉萨威廉希尔公司注册铁器市场有限公司
 • 面议
 • 不限
 • 2019-06-13 12:55:33
 • 行政主管
 • ཧང་ལུང་ངར་ལྕགས།
 • 拉萨市堆龙德庆区羊达乡通嘎树村西藏航龙钢铁物流园
 • 面议
 • 3年以上
 • 2019-06-13 12:53:50